Archiloch

Bibliografia

Biografia Dzieła U innych Do pobrania Bibliografia Linki Kontakt

Autor oczywiście narusza fragmentarycznie cudze teksty, a głównie przekłady, ale zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem, które dozwala używać ich jako cytatów. Nigdzie nie publikuje niczyjego tekstu jako odrębnej całości - ani fragmentów bez podania ich autora. Ale jeśli ktoś uzna, że mu naruszono jego prawa, to skłonny jest wyrównać rachunki z każdym. Stołów w Polsce pod dostatkiem a i krzeseł nie brakuje. Wino za Dionizosa w puchar także lać potrafimy.

 

Szczególnie nisko się kłania pani Krystynie Bartol, za jej pomoc i udostępnienie niektórych tajników wiedzy o jambografie z Paros. Ona jak i jej kolega Jerzy Danielewicz, z którym się szczerze różnimy w kwestiach dość niepublicznych, zawsze będą prawdziwą ozdobą Poznania, jaki dzięki takim ludziom chociaż w części zasługuje na swoją nazwę. Czymże by była nasza i tak nędzna wiedza o antyku, gdyby nie badacze.

 

 

Starożytni:

 

Diogenes Laertios „Żywoty i poglądy sławnych filozofów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

Klaudiusz Elian „Opowiastki Rozmaite, Listy Wieśniaków”, Prószyński i S-ka SA, Warszawa 2005.

Kwintus Horacjusz Flakkus „Dzieła Wszystkie”, Tom II „Gawędy, Listy, Sztuka Poetycka”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.

Pindar „Ody zwycięskie”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.

Platon „Ion”.

Plutarch „Moralia”, Tom II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

Pseudo-Platon „Zimorodek i inne dialogi”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

 

Źródła:

 

Bartol Krystyna „Liryka Grecka”, Tom I, „Jamb i Elegia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.

West Martin Litchfield „Delectus ex iambis et elegis graecis”, Oxford University Press, New York 1988.

 

Przekłady:

 

Danielewicz Jerzy „Liryka Starożytnej Grecji”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1987.

Komornicka Anna Maria „Poezja starożytnej Grecji”, Wybrane gatunki literackie, Łódź 1987.

Steffen Wiktor „Antologia liryki greckiej”, Zakład Imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1955.

 

Współcześni:

 

Bernhard Maria Ludwika „Sztuka grecka IV wieku p. n. e.”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

Bartol Krystyna „Greek elegy and iambus”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993.

Wiprzycka Ewa „Historia starożytnych Greków”, Tom I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

Chadzinikolau Nikos „Miłość Greków”, Koniec Wieku, Pismo filozoficzno-artystyczne, nr 6, Kraków 1994.

Cybulski Stefan „Poezja łacińska w pieśni”, Melodie do utworów poezji łacińskiej, Książnica-Atlas, Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Lwów-Warszawa, 1924.

Cytowska Maria, Szelest Hanna „Literatura grecka i rzymska w zarysie”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.

Danielewicz Jerzy „Erotyka w jambie greckim epoki archaicznej”, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 1990.

Flacelière Robert „Historia literatury greckiej”, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004.

Kaziomierz Kumaniecki „Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Łanowski Jerzy „Dzieje Literatur Europejskich” Tom 1, „Literatura starogrecka”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Mały Słownik Kultury Antycznej, Grecja – Rzym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.

Martin R. Thomas „Starożytna Grecja od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego”, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.

Mireaux Émile „Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.

Rychlewska Ludwika „Dzieje Literatur Europejskich” Tom 1, „Literatura rzymska”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.  

Rzepicki Stanisław „Komentarz do wybranych pieśni Horacego”, Nakładem F. Tempskiego, Wiedeń i Praga 1895, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1895.

Sinko Tadeusz „Zarys Historii Literatury Greckiej”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.

Sinko Tadeusz „Poezje Horacjusza”, Książnica – Atlas, Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół i Wyższych Spółka Akcyjna, Lwów – Kraków, 1929.

Słownik Pisarzy Antycznych , Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.

Szczepański Jan „Kultura Klasyczna w zarysie”, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów 1931.

Stabryła Stanisław „Starożytna Grecja”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.

Tatarkiewicz Władysław „Historia estetyki”, Tom 1, „Estetyka starożytna”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.

 

Inne:

 

Landels G. John „Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu”, Wydawnictwo Homini, Kraków 2005.

Majewski Kazimierz (praca zbiorowa) „Kultura Materialna starożytnej Grecji”, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978.

Maksimiuk Anna, Pazura Stanisław Prohibita, Setka ksiąg zakazanych i pięćdziesiąt powodów ku temu, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1993.

Sachs Carl „Historia instrumentów muzycznych”, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989.

West Martin Litchfield „Muzyka starożytnej Grecji”, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003.